CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

TK głowy mózgowia bez kontrastu

300 zł

TK twarzoczaszki bez kontrastu

300 zł

TK zatok bez kontrastu

300 zł

TK oczodołów bez kontrastu

300 zł

TK uszu bez kontrastu

300 zł

TK głowy mózgowia bez i z kontrastem

350 zł

TK twarzoczaszki bez i z kontrastu

350 zł

TK zatok bez i z kontrastem dożylnym

350 zł

TK oczodołów bez i z kontrastem

350 zł

TK uszu bez i z kontrastem

350 zł

TK szyi bez i z kontrastem

350 zł

TK klatki piersiowej bez kontrastu

300 zł

TK klatki piersiowej z kontrastem

400 zł

TK klatki piersiowej HRCT bez kontrastu

300 zł

TK klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem

600 zł

TK klatki piersiowej i jamy brzusznej i miednicy z kontrastem

700 zł

TK jamy brzusznej bez kontrastu bez pojenia

300 zł

TK jamy brzusznej wielofazowe z kontrastem

400 zł

TK wielofazowe jamy brzusznej wraz z miednicą

600 zł

TK angiografia naczyń głowy

500 zł

TK angiografia naczyń szyi

500 zł

TK angiografia szyja i głowa

600 zł

TK angiografia naczyń tułowia w tym aorty

600 zł

TK angiografia naczyń kończyn

600 zł

TK miednicy bez kontrastu bez pojenia

300 zł

TK miednicy kostnej

300 zł

TK miednicy wielofazowe

300 zł

TK wybranego obszaru układu kostnego bez kontrastu

300 zł

TK wybranego stawu lub stawów porównawczo bez kontrastu

300 zł

TK wybranego obszaru układu kostnego bez i z kontrastem

350 zł

TK wybranego stawu lub stawów porównawczo bez i z kontrastem

350 zł

TK wybranego odcinka kręgosłupa bez kontrastu

300 zł

TK wybranego odcinka kręgosłupa bez i z kontrastem

350 zł

Konsultacja porównywanie badań TK

80 zł