CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI FIZJOTERAPII

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Sollux

15 zł

Galwanizacja

15 zł

Jonoforeza

15 zł

Diadynamik prądy diadynamiczne 

13 zł

Diatermia Delta Term

22 zł

Diatermia

22 zł

Ultradźwięki

12 zł

Prądy Traberta

15 zł

Elektrostymulacja

15 zł

Tens

16 zł

Prądy interferencyjne

16 zł

Prądy Kotza

16 zł

Magnetronik 

15 zł

Laser punktowy

15 zł

Laser ze skanerem

15 zł

Laser do rehabilitacji domowej przenośny

20 zł

Kąpiel wirowa kończyn górnych

25 zł

Kąpiel wirowa kończyn dolnych

25 zł

Masaż limfatyczny dwóch kończyn - aparat Boa

35 zł

Masaż klasyczny suchy, częściowy 

35 zł

Fonoforeza

15 zł

Krioterapia

15 zł

Ćwiczenia bierne

45 zł

Ćwiczenia czynnno bierne i wspomagane

35 zł

Ćwiczenia bierne, redresyjne

35 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

35 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu, z oporem

35 zł

Ćwiczenia izometryczne

35 zł

Ćwiczenia ogólnousprawniające

35 zł

Pionizacja

40 zł

Nauka lokomocji

30 zł

Pomiar ciśnienia

8 zł