CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W POKOJU BADAŃ – ODDZIAŁU PULMONOLOGII

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Badanie spirometryczne z opisem

65 zł

Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową z opisem

140 zł

Konsultacja torakochirurgiczna nie uwzględniająca kosztów zleconych badań i wykonywanych procedur medycznych

150 zł

Wykonanie odpisu wyniku badania

3 zł