CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 NAZWA ŚWIADCZENIA  CENA BRUTTO
 Konsultacja specjalistyczna udzielona przez lekarza specjalistę nie uwzględniająca kosztów zleconych badań i wykonywanych procedur medycznych.  150 zł