Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na usługi integracji regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” – DA.261.1.9.2023 Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4681ef1-eb10-11ed-9355-06954b8c6cb9