Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy materiałów szewnych Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty:   https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-69336903-f3cf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b