Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na „Dostawa środków dezynfekcyjnych i środków czystości” .

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f0af9d2-ad0e-11ed-9236-36fed59ea7dd