Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na wymianę dźwigu szpitalnego oraz podnośnika pionowego do przewozu osób w budynku Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu pn „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sącz - 2/23. Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16c5fa2f-91a8-11ed-b4ea-f64d350121d2