Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę transportu karetką specjalistyczną, karetką transportową  z ratownikiem, karetką transportową bez ratownika, karetką transportową Covid z ratownikiem pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniportal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja: SWZ Zapytania: Protesty: Uwagi:  zestawienie ofert kwota przeznaczona Załączniki: espd-request zalacznik nr 11- standardy załacznik nr 9- wykaz sprzętu załacznik nr 10 - informacja na temat osób załącznik nr 1 formularz-Ofertowy załącznik nr 3 Zobowiązanie innego... załącznik nr 4 oświad o grupie kapitałowej załącznik nr 5 wykaz-uslug załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci załącznik nr 7a - wzór umowy załącznik nr 7b - umowa najmu załącznik nr 8 do SWZ - formularz cenowy zał nr 12- procedura zał nr 12 cd.   Wyniki: ocena i wynik