Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej na rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 56/21.   Ogłoszenie: ogłoszenie 56.21 ogłoszenie miniPortal 56.21 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ - 56.21 Zapytania: zp_przetarg 56.21-1 zp_przetarg 56.21-2 Protesty: Uwagi: informacja z otwarcia 56.21 załacznik nr 1 do protokołu 56.21- szacunkowa war. Załączniki: załącznik nr 1 - formularz Ofertowy - 56.21 załącznik nr 2 oświdczenie o braku 56.21 załącznik nr 3 Zobowiązanie innego .. 56.21 załącznik nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej - 56.21 załącznik nr 5 wykaz usług - 56.21 załącznik nr 6 wzór umowy  56.21 załącznik nr 7 OPZ - 56.21 Wyniki: wynik 56.21