Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- programy lekowe. Ogłoszenie: FI-N710003272020010605001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 Protesty: Uwagi: otwarcie ofert Załączniki: Zał nr 2 do SIWZ- formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ-projekt umowy Wyniki: FI-N710004172020042610001