Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych - DA.271-28/19 Ogłoszenie: ogłoszenie o zam. 28.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 28.19 Zapytania: zp_przetarg 28.19-1 Protesty: Uwagi: szacunek + otwarcie 28.19 Załączniki: załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowa 28.19 dot. załącznika nr 2 do SIWZ - 28.19 załącznik nr 2 do SIWZ 28.19 Wyniki: informacja o unieważnieniu 28.19