Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania odpadami  powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Ogłoszenie: FI-N710011152018025754001 Zmiana ogłoszenia: FI-N710011212018041248001 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 65-18 Zapytania: zapytanie 1 Protesty: Uwagi: załącznik do protokołu- otwarcie ofert Załączniki: załącznik nr 2 do SIWZ- formularz umowa - wzór Wyniki: FI-N710012032018003312001