Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- 58/18 Ogłoszenie: ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie- sprostowanie Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 58-18 Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert Zał- otwarcie ofert-kwoty do protok Załączniki: zał nr 2- formularz cenowy zał nr 8- projekt umowy Wyniki: inform_ wybór ofert Zał- ocena ofert