Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  odczynników do elektroforezy z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy oraz odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów. Ogłoszenie: FI-N710009242018034948001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone Załączniki: zał nr 2 do SIWZ- formularz cenowy Zał nr 9 do SIWZ- Zestaw parametrów zał nr 8 do SIWZ-Umowa- projekt Wyniki: wybór ofert 57-18