Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę spirometru z bodypletyzmografią dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - 50/20”.   Ogłoszenie: FI-N710011202020061247001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ-50.20 Zapytania: Protesty: Uwagi: zestawienie ofert 50.20 kwoty na sfinansowanie zadania 50.20 Załączniki: załącznik nr 2 do SIWZ - f.cen 50.20 załącznik nr 5 do SIWZ - parametry 50.20 załącznik nr 6 do SIWZ - umowa 50.20 Wyniki: ocena i wynik 50.20