Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń i instalacji klimatyzacji zainstalowanej w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 13/22.   Ogłoszenie: Ogłoszenie 13.22 Ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 13.22 Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: kwoty przeznaczone druk z otwarcia Załączniki: Załączniki 13.22 Wyniki: unieważnienie postępowania 13.22