Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania odpadami  powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów) 47/20.   Ogłoszenie: ogłoszenie 47.20 ogłoszenie mini portal 47.20 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 47.20 Zapytania: Zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: Zmiana SIWZ I druk z otwarcia ofert.47.20 Załączniki: JEDZ załącznik C do SIWZ 47.20 formularz cenowy załącznik B do SIWZ 47.20 umowa projekt załącznik G do SIWZ 47.20 Wyniki: ocena i wynik 47/20