Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania odpadami  powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Ogłoszenie: FI-N710011252019045444001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: FI-N710012032019054525001 Załączniki: umowa_projekt po zmianie załącznik nr 2 do SIWZ- formularz Wyniki: FI-N710012052019033449001