Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na budowę połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem głównym a Ośrodkiem Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 16/22.   Ogłoszenie: ogłoszenie 16.22 ogłoszenie miniportal 16.22 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia 16.22 nr I zmiana ogłoszenie miniportal 16.22 Specyfikacja do przetargu: SWZ - 16.22 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 Protesty: Uwagi: unieważnienie postępowania 16.22 zmiana SWZ I Załączniki: załącznik nr 1 - formularz Ofertowy - 16.22 załącznik nr 2 oświadczenie o braku 16.22 załącznik nr 3 Zobowiązanie innego 16.22 załącznik nr 4a oświad o grupie kapitałowej 16.22 załącznik nr 4b oświadczenie o aktualności 16.22 załącznik nr 5 wykaz robót 16.22 załącznik nr 6 do SWZ - projekt umowa 16.22 załącznik nr 7 do SWZ -  16.22 załącznik nr 8 wykaz osób 16.22 Wyniki: