Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont - modernizacja budynku zespołu Poradni Specjalistycznych przy Al. Wolności 49 Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - DA.271-53/20. Ogłoszenie: ogloszenie o zamowieniu 53.20 miniportal ogłoszenie 53.20 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 53.20 Zapytania: zp_przetarg 53.20 -1 zp_przetarg 53.20 -2 zp_przetarg 53.20 -3 Protesty: Uwagi: kwota na sfinasowanie 53.20 zestawienie z otwarcia ofert53.20 Załączniki: załącznik nr 2 do SIWZ 53.20 załącznik nr 2 do SIWZ - zadanie nr 1 załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ 53.20 załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowa 53.20 Wyniki: wynik 53.20