Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych - DA.271-7/19 Ogłoszenie: ogłoszenie o zam. 7.19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia o zam nr I - 7.19 Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 7.19 Zapytania: zp_przetarg 7.19-3 zp_przetarg 7.19-2 zp_przetarg 7.19-1 Protesty: Uwagi: szacunek +informacja z otwarcia 7.19 zmiana SIWZ - II 7.19 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d7af43e6-1dff-498f-8ab2-eca79645621c zmiana SIWZ - I 7.19 Załączniki: załącznik nr 2 do SIWZ 7.19 dot. załącznika nr 2 do SIWZ - 7.19 załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ 7.19 załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowa 7.19   Wyniki: informacja o unieważnieniu 7.19