dot. zaproszenia do złożenia oferty – rozeznanie rynku -  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty dot. dostawy i montażu sprzętu biurowego dla Oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu DA.271-1-17/21 Zaproszenie: pismo przewodnie do zaproszenia zaproszenie ok Załącznik nr 1b i 1c OPZ Załącznik nr 2 do zaproszenia - umowa Uwagi: zapytanie nr 1 Załączniki: Wyniki: