Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków ogłoszenie o zamówieniu zał nr H- projekt um zapytaniaspecyfikacja 35-18zał nr H- projekt umowy zał nr C- JEDZ zał nr H- projekt umowy