Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez oraz materiałów zespalających   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-956a31ab-ab88-11ed-b8d9-2a18c1f2976f