Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na zakup oprogramowania do planowania i przygotowania operacji wymiany stawów dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 3/23.   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05001f74-9334-11ed-94da-6ae0fe5e7159