Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego i biurowego w ramach środków pn „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu" - DA.271-76/22 Ogłoszenie: ogł. o zamowieniu 76.22 ogłoszenie mini 76.22 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 76.22 Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 7 Protesty: Uwagi: Zmiana SWZ I kwoty przeznaczone druk z otwarcia ofert Załączniki: załącznik nr 1 - 9 Wyniki: Ocena i wynik