Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż wielospecjalistycznego monitora nerwów dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Ogłoszenie: og_o zamowieniu 56.22 mini portal og. 56.22 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ - 56.22 Zapytania: zp_przetarg 56.22-1 zp_przetarg 56.22-2 Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 56.22- inf. z otwarcia załacznik nr 1 do protokołu 56.22- szacunkowa war. Załączniki: załącznik nr 1 - 7 Wyniki: informacja o wyborze ofert