Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawa szybkich testów, odczynników dla histopatologii oraz odczynników do oznaczania wolnych łańcuchów lekkich. Ogłoszenie: ogloszenie 30-22 ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia: zmiana miniportal zmiana ogłoszenia Specyfikacja do przetargu: zmiana SWZ I Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 Protesty: Uwagi otwarcie ofert -kwoty brutto Załączniki: załączniki Wyniki: ocena i wynik