Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy opatrunków Ogłoszenie: ogłoszenie ogłoszenie miniportal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona unieważnienie postępowania Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2- oświadczenie zał nr 3 Zobowiązanie zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej zał nr 5- OPZ- formularz cenowy zał nr 6- prokekt umowy zał nr 7 oświadczenie zał nr 8- oświadczenie o aktualności inform. Wyniki