Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez oraz materiałów zespalających Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona FI-N710002212022055155001 Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2- OPZ-formularz cenowy zał nr 3- JEDZ zał nr 4- oświad o grupie kapitałowej zał nr 5-zobowiązanie innego zał nr 6- oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci ... zał nr 7- projekt umowy zał nr 8- użyczenia Wyniki ogłoszenie o wyborze i unieważnieniu unieważnienie