Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu - 49/21.   Ogłoszenie: ogłoszenie 49.21 ogłoszenie miniPortal 49.21 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ - 49.21 Zapytania: Protesty: Uwagi: zestawienie ofert 49.21 kwoty przeznaczone 49.21 Załączniki: zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy - 49.21 zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku - 49.21 zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego podm - 49.21 zalacznik-nr-4a-oswiad-o-grupie-kapitalowej 49.21 zalacznik-nr-4b-oswidczenie-o-aktulanosci - 49.21 zalacznik-nr-5-wykaz-dostaw-49.21 załącznik nr 6 do SWZ - umowa - 49.21 załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia 49.21 załącznik nr 8 do SWZ - f.cen - 49.21 Wyniki: ocena i wynik 49.21