Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na – Dostawa produktów leczniczych 45/21   Ogłoszenie: ogłoszenie 45.21 ogłoszenie miniPortal 45.21 Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie zmian Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 7 zapytanie 8 zapytanie 9 zapytanie 10 zapytanie 6 zapytanie 7 modyfikacja SWZ- zmiana terminu zał nr 2- formularz cenowy po modyfikacji Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona otwarcie ofert Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2- formularz cenowy zał nr 3 - JEDZ zał nr 4- oświad o grupie kapitałowej zał nr 5-zobowiązanie innego zał nr 6- oświadczenie Wykonawcy o aktualnosci ... zał nr 7- projekt umowy zał nr 8- oświadczenie Wyniki: wynik strona