Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 46/21   Ogłoszenie: ogłoszenie 46.21 miniPortal 46.21 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ - 46.21 Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: informacja o unieważnieniu 46.21 kwoty przeznaczone Załączniki: zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy - 46.21 zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku - 46.21 zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego podm - 46.21 zalacznik-nr-4a-oswiad-o-grupie-kapitalowej 46.21 zalacznik-nr-4b-oswidczenie-o-aktulanosci - 46.21 zalacznik-nr-5-wykaz-dostaw-46.21 załacznik nr 6 do SIWZ - umowa - 46.21 załaczniknr 7 - Opis przedmiotu zamówienia 46.21 załącznik nr 8 do SWZ - f.cen - 46.21     Wyniki: