Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy  produktów leczniczych Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 3 - 44.21 zapytanie nr 2 - 44.21 zapytanie nr 1 - 44.21 Protesty: Uwagi: otwarcie ofert- kwota przeznaczona otwarcie ofert Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2- oświadczenie zał nr 3 Zobowiązanie zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej zał nr 5- Opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy zał nr 6- projekt umowy zał nr 7 oświadczenie zał nr 8- oświadczenie o aktualności inform. Wyniki Ogłoszenie o wyborze ofert