Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy sprzętu i szkła laboratoryjnego. Ogłoszenie: 08d9476a-2cb1-2e0e-d605-890001e1c2d ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie ogłoszenie miniPortal Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 3 zapytanie nr 2 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 7 Protesty: Uwagi: informacja z otwarcia ofert Zmiana SWZ I Otwarcie ofert- kwota przeznaczona Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2- oświadczenie zał nr 3 Zobowiązanie zał nr 4 oświad o grupie kapitałowej zał nr 5- formularz cen zał nr 6- projekt umowy zał nr 7 oświadczenie zał nr 8- oświadczenie o aktualności inform. Wyniki wybór ofert