Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy gazów medycznych Ogłoszenie: 08d8c295-a125-b55f-917e-140001d54966 ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja Specyfikacja Zapytania: modyfikacja SWZ zał nr 6 wzór umowy- po modyfikacji zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona otwarcie ofert Załączniki: zał nr 1 - formularz Ofertowy zał nr 2- oświadczenie zał nr 3 Zobowiązanie zał nr 4- grupa kapitałowa zał nr 5- formularz cen zał nr 6 wzór umowy zał nr 7 oświadczenie Wyniki: Ogłoszenie o wyborze ofert