Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostycznych lateksowych, winylowych i nitrylowych Ogłoszenie: 2020-OJS255-640089-pl-ts miniPortal Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie- sprostowanie Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 modyfikacja SIWZ zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona załącznik do protokołu- otwarcie ofert Załączniki: zał. nr B- formularz cenowy zał nr C- JEDZ Zał nr I - parametry zał nr H - projekt umowy Wyniki: Wybór ofert