Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych Ogłoszenie: ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zał nr 2- formularz cenowy po zmianie zapytanie nr 3 zapytanie nr 2 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona- otwarcie ofert zał do protokołu- otwarcie ofert Załączniki: zał nr 2- formularz cenowy zał nr 8- projekt umowy Wyniki: ocena i wybór ofert