Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy leków przeciwnowotworowych Ogłoszenie: ogłoszenie ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: sprostowanie ogłoszenia sprostowanie miniPortal Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 8 zapytanie nr 7 zał nr B- formularz cenowy po zmianie zapytanie nr 9 zapytanie nr 10 zapytanie nr 4- modyfikacja zapytanie nr 11 Protesty: Uwagi: Otwarcie ofert Otwarcie ofert- kwota przeznaczona Załączniki: zał nr B- formularz cenowy zał nr C- JEDZ zał - projekt umowy Wyniki: wybór ofert- część I wybór ofert- część II