Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych i opatrunków specjalistycznych. Ogłoszenie: ogłoszenie ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie- sprostowanie Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 modyfikacja SIWZ zał - formularz cenowy po zmianie zapytanie nr 6 zapytanie nr 7 zapytanie nr 8 zapytanie nr 9 zapytanie nr 10 zapytanie nr 11 zapytanie nr 12 zapytanie nr 13 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona zał- otwarcie ofert   Załączniki: JEDZ zał nr 2 formularz cenowy zał nr H- projekt umowy Wyniki: inform_ wybór ofert Zał- ocena ofert-1 inform ocena i wybór ofert II