Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej. Ogłoszenie: ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zał nr 2 -formularz cenowy po zmianie Protesty: Uwagi: uwaga do SIWZ otwarcie ofert otwarcie ofert- kwota przeznaczona Załączniki: zał. nr 2- Formularz cenowy zał. nr 6- Parametry zał. nr 8- Umowa projekt Wyniki: Wybór najkorzystniejszej oferty- zadanie nr 1 Wybór najkorzystniejszej oferty- zadanie nr 2