Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”. - DA.271-38/20 Ogłoszenie: ogłoszenie o zam. 38.20 ogłoszenie miniportal 38.20 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 38.20 Zapytania: zp_przetarg38.20-4 zp_przetarg 38.20 -3 zp_przetarg 38.20 -2 zp_przetarg 38.20 -1 Protesty: Uwagi: informacja z otwarcia + szacunek 38.20 Załączniki: załącznik nr 2 do SIWZ - f.cen 38.20 załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ 38.20 załącznik nr 6 do SIWZ - umowa zad 1 i 2 załącznik nr 7 do SIWZ Wyniki: wynik 38.20