Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych lateksowych, winylowych i nitrylowych. Ogłoszenie: FI-N710008192020011240001 Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 4 zapytanie nr 3 zapytanie nr 5 Protesty: Uwagi: modyfikacja SIWZ modyfikacja SIWZ załącznik do protokołu- otwarcie ofert FI-N710009032020034311001 Załączniki: zał. nr 2- formularz cenowy umowa - projekt zał. nr 2- formularz cenowy po zmianie Wyniki: Informacja o wyborze ocena ofert