Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych. Ogłoszenie: FI-N710007242020002930001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 7 zapytanie nr 8 zapytanie nr 9 zapytanie nr 10 zapytanie nr 11 zapytanie nr 12 zapytanie nr 13 zapytanie nr 14 Protesty: Uwagi: otwarcie ofert otwarcie ofert- kwota przeznaczona Załączniki: zał nr B- Formularz cenowy zał nr C- JEDZ zał - projekt umowy Wyniki: informacja o wyborze ocena ofert