Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż łóżek szpitalnych wraz z materacami i szafek przyłóżkowych” - DA.271-27/20 Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu 27.20 miniportal ogłoszenie 27.20 Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie- sprostowanie ogłoszenie-sprostowanie II miniPortal- zmiana minPortal sprostowanie II Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 27.20 Zapytania: zapytanie nr 4 zapytanie nr 3 zapytanie nr 2 zapytanie nr 1 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 7 modyfikacja SIWZ Protesty: Uwagi: uwaga do postępowania Otwarcie ofert Otwarcie ofert- kwoty przeznaczone Załączniki: zał nr B- formularz cenowy 27.20 zał nr C- JEDZ 27.20 zał nr E- opis przedmiotu - parametry 27.20 zał nr H- projekt umowy 27.20 Wyniki: ogłoszenie o wyborze