Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, instalacja, wdrożenie oprogramowania i niezbędnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”. - DA.271-17/20 Ogłoszenie: ogłoszenie o zamowieniu 17.20 mini portal 17.20 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia o zamowienia nr I 17.20 mini portal zmiana nr I - 17.20 Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 17.20 załącznik nr 2 do SIWZ - f.cen 17.20 załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ 17.20 załącznik nr 6 do SIWZ - umowa zad 1 i 3 załącznik nr 6 do SIWZ - umowa zad 2 i 4 załącznik nr 7 do SIWZ Zapytania: zp_przetarg 17.20 -2 załącznik nr A do 17.20-2 zp_przetarg 17.20 -1 - sprostowanie zp_przetarg 17.20 -1 Protesty: Uwagi: szacunek +inf. z otwarcia 17.20 zmiana SIWZ nr I - 17.20 Załączniki: Wyniki: wynik 17.20