Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi chirurgicznych 18/20.   Ogłoszenie: FI-N710003122020055208001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 18.20 Zapytania: zapytanie nr 1  18.20 Protesty: Uwagi: zbiorcze zestawienie ofert 18.20 kwoty przezn. na sfinansowanie zadania 18.20 Załączniki: zał. nr 2 form. cenowy 18.20 zał nr 6 projekt umowy 18.20 Załącznik nr 5 do SIWZ Wyniki: Ocena i wynik postępowania 18.20