Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych. Ogłoszenie: FI-N710001242020042459001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 Protesty: Uwagi: uwaga do SIWZ załącznik do protokołu- otwarcie ofert FI-N710002042020051704001 Załączniki: zał nr 2- formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ-projekt umowy Wyniki: FI-N710002142020035329001 FI-N710003162020003549001