Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku. Ogłoszenie: ogłoszenie 2-20 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 2-20 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 Protesty: Uwagi: Otwarcie ofert 2-20 kwoty brutto Załączniki: zał nr 8 - umowa projekt Formularz cenowy zał. nr 2 do SIWZ Wyniki: ocena i wynik 2-20